Galenski laboratorij -  

Acidi borici 1 %, 2,%, 3% kapi za oko 10 mL

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Alkohol 70% otopina

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Atropin 0,5, 1% kapi za oko 10 mL

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Benzilbenzoat mazilo 150 g

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Efedrin 0,25, 0,5, 1% kapi za nos 10 mL

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Eritromicin 2 % losion 100 g

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Hidrogen peroksid 3% otopina

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Klindamicin 0,6 % losion 100 g

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Natrijev jodid 1%, kapi za oko 10 mL

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Permogel 50 g

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Pilokarpin 1, 2% kapi za oko 10 mL

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Rivanol 0,1% otopina

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Skabigel 50 g

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Tekući puder 100 g

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Tekući puder s anestezinom 100 g

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a

Tetrakain 0,5%, kapi za oko 10 mL

Kategorija
Galenski pripravci na listi HZZO-a