Natječaji za posao

FARMACEUTSKI TEHNIČAR / TEHNIČARKA - obavijest o testiranju

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE
SPLIT, Kneza Ljudevita Posavskog 12/B
Broj: 2181-183-1581/19-OB1
Split, 14.11.2019 g.


NATJEČAJ br. 2181-183-1581/19 objavljen na stranicama HZZ-a i webu Ustanove za prijam u radni odnos „farmaceutski tehničar“ - 6 (šest) izvršitelja na određeno vrijeme
- obavijest o testiranju

O B A V I J E S T

Temeljem zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja za prijem u radni odnos „farmaceutski tehničar“ - 6 (šest) izvršitelja na određeno vrijeme obavještavamo kandidate da pitanja iz koje će se provoditi stručni test su sadržani u literaturi te su važeći pravi akti i to:

- Zakon o zdravstvenoj zaštiti
- Zakon o ljekarništvu
- Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti
- Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
- Zakon o lijekovima
- Pravila dobre ljekarničke prakse
- Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
- Farmakoterapijski priručnik- osnove
- praktična pitanja

Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će neposredno kontaktirani putem e-maila koji su dostavili u prijavi, te samo kandidati koji ispunjavaju uvjete te su obaviješteni i putem maila, ostvaruju pravo pristupiti na psihologijsko testiranje te stručni test.

Za sva eventualna pitanja se možete obratiti na tel.br. 021 340-710.

Povjerenstvo za provedbu natječaja