Natječaji za posao

POMOĆNO TEHNIČKI RADNIK/ICA- ČISTAČ/ICA

POMOĆNO TEHNIČKI RADNIK/ICA- ČISTAČ/ICA

 

Radno mjesto


DUGOPOLJE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


4


Na određeno; sezonski


Puno radno vrijeme


2 smjene


Nema smještaja


Bez naknade


17.6.2021.


23.6.2021.


 

Posloprimac


Završena osnovna škola


Nije važno


Opis poslova: Održava čisti prostorije ljekarne i po potrebi, pere laboratorijsko suđe i drugo po potrebi

Razina obrazovanja: minimalno NSS- osnovna škola

Mjesto rada: Ljekarničke jedinice Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije

PREDVIĐENI POČETAK RADA JE NAJKASNIJE DO 10.07.2021. godine.

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na natječaj br. 2181-183-157/21- ne otvarati“ te istoj priložiti:

- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

- vlastoručno potpisani životopis te preslik:

- svjedodžbe o završenom obrazovanju 

 - domovnice   

- izvod iz matične knjige rođenih 

- osobna iskaznica (obostrano)  

- potvrdu o radnom stažu od Područnog ureda Mirovinskog osiguranja                 

 - uvjerenje o nekažnjavanju ne starije od 30 dana

                                                                        

Od kandidata se traži komunikativnost, odgovornost, organiziranost, a što će se utvrditi kroz intervju, psihološki test te opći upitnik, čemu su se kandidati, koji ispunjavaju uvjete, dužni podvrgnuti. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, ili pak dostave nepotpunu ili neurednu dokumentaciju, kao i nepotpisanu prijavu na natječaj i životopis, će se odbaciti bez pozivanja kandidata. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola.


 

Poslodavac


LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


pisana zamolba: Dugopoljska ulica 3, Dugopolje