LISTOPAD-MJESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

LISTOPAD-MJESEC BORBE PROTIV RAKA DOJKE

Maligne bolesti općenito predstavljaju jedan od vodećih javnozdravstvenih problema u našoj zemlji te se na ljestvici smrtnosti nalaze na visokom, drugom mjestu, s udjelom od 27,8 %.
Da bi se smanjio pobol i smrtnost od raka, provode se Nacionalni preventivni programi ranog otkrivanja raka dojke, vrata maternice i debelog crijeva. Njihov je zadatak doći do čim većeg broja građana te ih potaknuti da se odazovu na pregled kad dobiju poziv za neki od ta tri preventivna programa, ali ih i motivirati da općenito aktivno sudjeluju u očuvanju i unapređenju svog zdravlja. Prevencija i rano otkrivanje bolesti dokazano su najuspješnije metode u borbi protiv malignih bolesti te doprinose smanjenju broja oboljelih i smrtnosti od raka.

Nacionalnim programom ranog otkrivanja karcinoma dojke obuhvaćene su sve žene u RH u dobi od 50 do 69 godina.
U okviru programa, žene mogu obaviti mamografski pregled dojki svake dvije godine. Na kućnu adresu stiže poziv za besplatni mamografski pregled. Cilj ovog organiziranog probira jest smanjiti smrtnost od raka dojke za 25 - 30 %, otkriti rak u početnom stadiju u većem postotku nego do sada te poboljšati kvalitetu života bolesnica s rakom dojke.

Samopregled dojki

Prilikom samopregleda posebnu pozornost treba obratiti na sljedeće znakove:
- otkrivanje kvržice pri opipu.
- zadebljanje u dojci.
- povećanje jedne dojke.
- bilo kakve promjene na koži bradavica i dojki.
- iscjedak iz bradavice.
- bolovi u dojci.

Ako žena uoči bilo koji od navedenih simptoma, obavezno se treba obratiti liječniku.
Za samopregled dojki treba odvojiti  tek desetak minuta vremena te ga započeti pred ogledalom u kojem se  uspoređuje njihova simetričnost te eventualne promjene na koži ili bradavicama. Potom se samopregled nastavlja opipavanjem dojki u uspravnom i ležećem položaju, pri čemu je osnovno pravilo da se lijeva dojka pregledava desnom rukom, a desna dojka lijevom rukom. U uspravnom položaju, pregled dojke se obavlja tako  da ruka koja se nalazi na istoj strani kao i dojka koju se opipava treba biti opuštena niz tijelo, a nakon toga je treba podignuti kako bi se još lakše pronašle eventualne kvržice. Opipavanje je najbolje obaviti počevši od pazušne jame, a potom se kretati, u spirali, prema bradavici. Isto treba napraviti i s drugom dokom i sve opet ponoviti u ležećem položaju.

Ultrazvuk

Osim samopregleda, žene se mogu odlučiti i na ultrazvuk dojki koji pomaže u razlikovanju solidnih i cističnih promjena te može razjasniti opipljive kvržice u dojci. Iako mamografija daje najtočnije rezultate, kod ultrazvučnog pregleda može se sa sigurnošću od gotovo 98 % razlikovati je li riječ o dobroćudnoj ili zloćudnoj promjeni, a eventualne dvojbe mogu se otkloniti biopsijom.

Mamografija

Mamografija je rendgenski pregled dojki kojim se otkrivaju tumori i druge promjene dojke koje su premalene da bi se mogle napipati. Dokazano je da mamografija bilježi promjene na dojci oko dvije godine ranije od kliničkog pregleda zasnovanog na pojavi simptoma ili opipljive kvržice.
Mamografija se kod žena s menstruacijom obavlja u razdoblju od petog do desetog dana ciklusa, brojeći od prvog dana zadnje menstruacije. Iako je ova pretraga izuzetno vrijedna i nezamjenjiva u otkrivanju i najmanjih karcinoma, treba naglasiti da se mamografijom ne može prikazati 15 - 20 % karcinoma dojki, posebno kad je riječ o dojkama s gustom žljezdanom strukturom. Prvi mamografski pregled dojki svaka žena treba napraviti između 38. i 40. godine života. Kod žena s pojavnošću raka dojke u bližih srodnika, preporučuje se ranije započinjanje redovitih mamografskih pregleda.

Preporuke Hrvatske lige za borbu protiv karcinoma su:

- Mlade djevojke trebaju početi sa samopregledom dojki već od 20. godine života (jedanput mjesečno između 5. i 10. dana menstruacijskog ciklusa).

- Nakon 25., odnosno 30. godine života preporučuje se jedanput godišnje obaviti klinički i ultrazvučni pregled dojki.

- Sa 40 godina potrebno je obaviti tzv. bazalnu mamografiju, uz ultrazvučne kontrole svakih šest mjeseci do godinu dana. Mamografija se potom preporučuje svake dvije godine.

- Nakon 50. godine života preporučuje se obaviti mamografiju jedanput godišnje.

Kod žena s pojavom raka dojke u krvnih srodnika preporuke su:

- Samopregled dojki jedanput mjesečno.

- Klinički i ultrazvučni pregled dojki 1x godišnje nakon 20. godine života.

- Prva mamografija s 35 godina, potom 1x svake godine

U Hrvatskoj se od 2006. provodi Nacionalni program ranog otkrivanja raka dojke. Više o programu možete saznati na web stranicama Ministarstva zdravlja.

 

Pripremila:
Mr.sci Ina Topić, mag.pharm