Natječaji za posao

Obavijest o testiranju kandidata za NATJEČAJ br. 2181-183-939/17 - „farmaceut- suradnik"

LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

SPLIT, Kneza Ljudevita Posavskog 12/B

Broj: 2181-183-939/17

Split, 26.06.2017 g.

NATJEČAJ br. 2181-183-939/17 od 09.06.2017. godine do 16.06.2017. godine objavljen na stranicama HZZ-a i webu Ustanove za prijam u radni odnos „farmaceut- suradnik" - 5 (pet) izvršitelja na određeno vrijeme (sezonski)

- obavijest o testiranju

OBAVIJEST

Temeljem zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja od 20.06.2017 g., za prijem u radni odnos „farmaceut-suradnik"- 5 (pet) izvršitelja na određeno vrijeme (sezonski) obavještavamo da će se psihologijsko testiranje i stručni test održati dana 03. srpnja 2017 (ponedjeljak) u 09.00 h u prostorijama Doma za starije i nemoćne Split, Zenta.

Kandidati koji ispunjavaju uvjete bit će neposredno kontaktirani putem e-maila koji su dostavili u svojoj prijavi, te samo kandidati koji ispunjavaju uvjete te su obaviješteni i putem e-maila ostvaruju pravo pristupiti na psihologijsko testiranje te stručni test.

Za sva eventualna pitanja se možete obratiti na tel.br. 021 340-710.

Pitanja iz koje će se provoditi stručni test su sadržana u literaturi te su važeći pravi akti i to:

  1. Zakon o lijekovima
  2. Zakon o ljekarništvu
  3. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko-tehničke opreme za obavljanje   zdravstvene djelatnosti
  4. Pravilnik o uvjetima za određivanje područja na kojem će se osnivati ljekarne
  5. Pravila dobre ljekarničke prakse
  6. Pravilnik o načinu propisivanja i izdavanja lijekova na recept
  7. Pravilnik o mjerilima za razvrstavanje lijekova te o propisivanju i izdavanju lijekova na recept
  8. Farmakoterapijski priručnik- osnove
  9. praktična pitanja

Dokumenti