O nama

O nama

Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije  je  javna zdravstvena ustanova u vlasništvu županije te je ujedno najveća i najstarija na području županije u ljekarničkoj djelatnosti.

Ljekarničku djelatnost obavljamo u 37 ljekarni, 3 depoa lijekova, 1 specijalizirane prodavaonice, Galenskom laboratoriju te Laboratoriju za provjeru kakvoće galenskih pripravaka. Osnovna djelatnost ustanove jest opskrba lijekovima i medicinskim proizvodima pučanstva, zdravstvenih ustanova i drugih pravnih osoba te zdravstvenih radnika koji obavljaju privatnu praksu.  Osim lijekovima, vršimo opskrbu homeopatskim proizvodima, dječjom hranom, dodacima prehrani, dijetetskim namirnicama, kozmetičkim proizvodima, ortopedskim pomagalima i drugim sredstvima za zaštitu zdravlja određenim općim aktom Komore.  Ljekarničku skrb provodimo  i kroz ostale djelatnosti:

  • izradu farmaceutskih proizvoda te provjeru njihove kakvoće
  • savjetovanje u vezi propisivanja, odnosno pravilne primjene lijekova, medicinskih, homeopatskih i dijetetskih proizvoda s ciljem promicanja zdravlja i postizanja boljih farmakoterapijskih učinaka
  • savjetovanje o samoliječenju i  zdravstveno prosvjećivanje pučanstva
  • organiziranje pripravničkog staža magistara farmacije i farmaceutskih tehničara

Ustanova zapošljava preko 300 djelatnika od čega 129 magistara farmacije, 141 farmaceutskih tehničara te ostalih nezdravstvenih djelatnika. Ustanova je nastavna baza splitskog Sveučilišta - studija farmacije u Splitu.  Upravu ustanove čine ravnatelj i zamjenik ravnatelja čiji rad nadzire Upravno vijeće sačinjeno od 5 članova (3 člana imenuje osnivač- Splitsko-dalmatinska županija, a po jednog imenuju Radničko i Stručno vijeće ustanove). Osim spomenutih, tijela ustanove su još i Stručni kolegij, Etičko povjerenstvo te Povjerenstvo za kvalitetu.