Galenski laboratorij

Galenski laboratorij je proizvodna jedinica u Ljekarni Splitsko-dalmatinske županije. U Galenskom laboratoriju izrađuje se više od 200 ljekovitih pripravaka prema postupcima izrade propisanim važećim farmakopejama ili magistralnim propisima.

Više

Ortopedska pomagala

U sklopu dežurne ljekarničke jedinice Lučac nalazi se Odjel za ortopedska pomagala, koji nudi veliki izbor ortopedskih i drugih pomagala, dodataka prehrani, vitamina i minerala, kozmetike i biljnih pripravaka.

Više

Pharmagal

Pripravci

Pharmagal  je tvrtka u vlasništvu Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije registrirana za proizvodnju lijekova i medicinskih proizvoda, te za promet lijekova na veliko i malo.

Više