Javna nabava

Javna nabava

 

Temeljem čl. 80. Zakona o javnoj nabavi (NN. br. 120/16), Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije, kao javni naručitelj ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi sa gospodarskim subjektima (u svojstvu ponuditelja, člana zajednice ponuditelja ili podizvoditelja odabranom ponuditelju) i baš:

  • Zdravko Perko j.d.o.o., OIB: 03348856399
  • DOCTUM d.o.o., OIB: 14830979181
  • KOGUMA d.o.o., OIB: 79363042010
  • SECTION STUDIO d.o.o., OIB: 00751776657