Natječaji za posao

FARMACEUTSKI TEHNIČAR / TEHNIČARKA - rad na određeno vrijeme

FARMACEUTSKI TEHNIČAR / TEHNIČARKA

 

Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


7


Na određeno; zamjena


Puno radno vrijeme


2 smjene


Nema smještaja


U cijelosti


20.3.2020.


6.4.2020.


 

Posloprimac


Srednja škola 4 godine


Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word

Potreban položen stručni ispit; državni stručni ispit


Kategorija B


1 godinu


Opis poslova:  obavlja stručno-administrativne poslove, vodi evidenciju o izrađenim galenskim pripravcima, izrađuje galenske pripravke, vodi evidenciju o rokovima trajanja pripravka, prijem, smještanje i ispravno čuvanje pripravaka, uzorkuje galenske pripravke za analizu, brine o čistoći laboratorijskog pribora i čistoći prostora za mikrobiološku analizu i druge poslove.
PREDVIĐENI POČETAK RADA JE NAJKASNIJE DO 01.05.2020. godine.                                                
Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na natječaj br. 2181-183-233/20- ne otvarati“ te istoj priložiti:                                                                          
- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj                                                        
- vlastoručno potpisani životopis                                                                       
te preslik:                                                                          
- svjedodžbe o završenom obrazovanju                                
- uvjerenje o položenom stručnom ispitu                             
- domovnice                                                                              
- izvod iz matične knjige rođenih                                          
- osobna iskaznica (obostrano)                                             
- potvrdu o radnom stažu od Područnog ureda Mirovinskog osiguranja                                                                                                                                                     
- dokaz o poznavanju engleskog i/ili drugog stranog  jezika u govoru i pismu                                                                 
- dokaz o poznavanju rada na računalu                             
- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije               
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana.              
Od kandidata se traži komunikativnost, samostalnost, odgovornost, sklonost timskom radu i kontinuiranom učenju, a što će se utvrditi kroz intervju, psihološki test te stručni test čemu su se kandidati, koji ispunjavaju uvjete, dužni podvrgnuti. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, ili pak dostave nepotpunu ili neurednu dokumentaciju, kao i nepotpisanu prijavu na natječaj i životopis, će se odbaciti bez pozivanja kandidata. Kandidat koji bude izabran dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu kao dokaz ispunjavanja općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti, o trošku poslodavca.  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola.

 

Poslodavac


LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


  • pismena zamolba: KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 12/B, 21000 SPLIT