Natječaji za posao

FARMACEUTSKI SURADNIK / SURADNICA - rad na određeno vrijeme

FARMACEUTSKI SURADNIK / SURADNICA

 

Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


7


Na određeno; zamjena


Puno radno vrijeme


2 smjene


Nema smještaja


U cijelosti


20.3.2020.


6.4.2020.


 

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Potrebno poznavanje osnova informatike
  • excel
  • word

Kategorija B


Nije važno


Opis poslova: izdavanje lijekova, vrši nadzor pri smještaju i čuvanju lijekova, izrađuje magistrale pripravke, i druge poslove.
PREDVIĐENI POČETAK RADA JE NAJKASNIJE DO 01.05.2020. godine.                                                
Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na natječaj br. 2181-183-234/20- ne otvarati“ te istoj priložiti:                                                                         
- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj                                                         
- vlastoručno potpisani životopis                                                                      
te preslik:                                                                          
- diplome farmaceutsko-biokemijskog fakulteta, odnosno završenog studija farmacije                                              

- odobrenja za samostalan rad                                            
- domovnice                                                                              
- izvod iz matične knjige rođenih                                          
- osobna iskaznica (obostrano)                                            
- potvrdu o radnom stažu od Područnog ureda Mirovinskog osiguranja                                                                                                                                                    
- dokaz o poznavanju engleskog i/ili drugog stranog  jezika u govoru i pismu                                                                
- dokaz o poznavanju rada na računalu                             
 - dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.         
Mjesto rada su ljekarničke jedinice Ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. Postoji mogućnost osiguranja ili sufinanciranja smještaja ovisno o ljekarničkoj jedinici u kojoj će djelatnik obavljati posao. Ukoliko je osiguran ili sufinanciran smještaj zaposlenik nema pravo na naknadu za prijevoz.  Od kandidata se traži komunikativnost, samostalnost, odgovornost, sklonost timskom radu i kontinuiranom učenju, a što će se utvrditi kroz intervju, psihološki test te stručni test, čemu su se kandidati, koji ispunjavaju uvjete, dužni podvrgnuti. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, ili pak dostave nepotpunu ili neurednu dokumentaciju, kao i nepotpisanu prijavu na natječaj i životopis, će se odbaciti bez pozivanja kandidata. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola.

 

Poslodavac


LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


  • pismena zamolba: KNEZA LJUDEVITA POSAVSKOG 12/B, 21000 SPLIT