Natječaji za posao

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA U LJEKARNI SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE

FARMACEUTSKI TEHNIČAR/KA U LJEKARNI SPLITSKO- DALMATINSKE ŽUPANIJE

 

Radno mjesto


SPLIT, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


12


Na određeno; sezonski


Puno radno vrijeme


2 smjene


Nema smještaja


U cijelosti


17.6.2021.


23.6.2021.


 

Posloprimac


Srednja škola 4 godine


Potreban položen stručni ispit; UVJERENJE O POLOŽENOM STRUČNOM ISPITU ZA FARMACEUTSKE TEHNIČARE


Kategorija B


1 godinu


Potrebno poznavanje engleskog i/ili drugog stranog jezika u govoru i pismu
Poznavanje rada na računalu
Položen stručni ispit za farmaceutske tehničare
Opis poslova: Obavlja stručno-administrativne poslove, vodi evidenciju o izrađenim galenskim pripravcima, izrađuje galenske pripravke, vodi evidenciju o rokovima trajanja pripravka, prijem, smještanje i ispravno čuvanje pripravaka, uzorkuje galenske pripravke za analizu, brine o čistoći laboratorijskog pribora i čistoći prostora za mikrobiološku analizu i druge poslove
 
Mjesto rada: ljekarničke jedinice na otocima, udaljenim mjestima ili galenski laboratorij Ljekarne Splitsko- dalmatinske županije
 
PREDVIĐENI POČETAK RADA JE NAJKASNIJE DO 10.07.2021. godine.                                               
 
Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na natječaj br. 2181-183-156/21- ne otvarati“ te istoj priložiti:
 
- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj 
- vlastoručno potpisani životopis                                                      
 
te preslik:                                                                       
 
- svjedodžbe o završenom obrazovanju  
 
  - uvjerenje o položenom stručnom ispitu
 
   - domovnice   
 
   - izvod iz matične knjige rođenih  
 
   - osobna iskaznica (obostrano) 
 
    - potvrdu o radnom stažu od Područnog ureda Mirovinskog osiguranja                                     
 - dokaz o poznavanju engleskog i/ili drugog stranog  jezika u govoru i pismu                                 
 
- dokaz o poznavanju rada na računalu
 
- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije
 
- uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 30 dana. 
 
Ugovor o radu se sklapa na određeno vrijeme tijekom sezone i/ili zamjene djelatnika radi korištenja godišnjih odmora.
 
Obrazovni program: srednja škola-4 godine; škola za zdravstvene tehničare- farmaceutski smjer.
 
Od kandidata se traži komunikativnost, samostalnost, odgovornost, sklonost timskom radu i kontinuiranom učenju, a što će se utvrditi kroz intervju, psihološki test te stručni test čemu su se kandidati, koji ispunjavaju uvjete, dužni podvrgnuti. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, ili pak dostave nepotpunu ili neurednu dokumentaciju, kao i nepotpisanu prijavu na natječaj i životopis, će se odbaciti bez pozivanja kandidata. Kandidat koji bude izabran dužan je podvrgnuti se zdravstvenom pregledu kao dokaz ispunjavanja općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti, o trošku poslodavca.  Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola.
 
 


 

Poslodavac


LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


pisana zamolba: Dugopoljska ulica 3, Dugopolje