Natječaji za posao

STRUČNI SURADNIK/ICA ZA EKONOMSKE POSLOVE

STRUČNI SURADNIK/ICA ZA EKONOMSKE POSLOVE

 

Radno mjesto


DUGOPOLJE, SPLITSKO-DALMATINSKA ŽUPANIJA


1


Na određeno; zamjena


Puno radno vrijeme


Smjena - prijepodne


Nema smještaja


U cijelosti


17.6.2021.


23.6.2021.


 

Posloprimac


Fakultet, akademija, magisterij, doktorat


Kategorija B


2 godine


Opis poslova: 


•         Kontrola i usklađivanje knjigovodstvenih stanja analitike sa računovodstvom (robno materijalno, osnovna sredstva, analitike kupaca i dobavljača, plaće, kratkoročne obveze, dugoročne obveze)     •         Održavanje glavne knjige           •         Kontrola knjiženja poslovnih događaja, prema potrebi i knjiženje istih     •         Izrada obračuna PDV-a          •         Provođenje godišnjih i periodičnih inventurnih razlika  •         Priprema za izradu financijskih izvještaja (mjesečni, tromjesečni, godišnji)   •         Izrada godišnjeg plana poslovanja    •         Izrada mjesečnog/kvartalnog obračuna proizvodnje   

PREDVIĐENI POČETAK RADA JE NAJKASNIJE DO 01.07.2021. godine radi žurne zamjene djelatnika. Ugovor se sklapa na šest mjeseci, sa propisanim probnim radom.                     

Prijavu na natječaj potrebno je dostaviti u zatvorenoj kuverti na adresu poslodavca sa naznakom „prijava na natječaj br. 2181-183-155/21- ne otvarati“ te istoj priložiti:                                                                         

- vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj

 - vlastoručno potpisani životopis  te preslik:

 - diplome Ekonomskog fakulteta- računovodstveno i/ili financijsko usmjerenje (ostvareno minimalno 300 ECTS bodova)

- domovnice  

 - izvod iz matične knjige rođenih 

 - osobna iskaznica (obostrano)     

- potvrdu o radnom stažu od Područnog ureda Mirovinskog osiguranja 

- dokaz o poznavanju engleskog i/ili drugog stranog  jezika u govoru i pismu

- dokaz o poznavanju rada na računalu       

- dokaz o položenom vozačkom ispitu „B“ kategorije.

Od kandidata se traži komunikativnost, samostalnost, odgovornost, sklonost timskom radu i kontinuiranom učenju, a što će se utvrditi kroz intervju, psihološki test te stručni test, čemu su se kandidati, koji ispunjavaju uvjete, dužni podvrgnuti. Prijave kandidata koji ne ispunjavaju uvjete natječaja, ili pak dostave nepotpunu ili neurednu dokumentaciju, kao i nepotpisanu prijavu na natječaj i životopis, će se odbaciti bez pozivanja kandidata. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju po posebnom zakonu, dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo te dostaviti sve dokaze o ispunjenju traženih uvjeta i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Ravnopravno se mogu natjecati osobe oba spola. Obzirom na opis radnog mjesta prednost imaju kandidati sa radnim iskustvom u farmaceutskoj/ ljekarničkoj djelatnosti


 

Poslodavac


LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE


pisana zamolba: Dugopoljska ulica 3, Dugopolje