Kontakt - Uprava

Zahtjev za ostvarivanje prava na pristup informacijama možete podnijeti službenici za informiranje:

- putem pošte s naznakom "Zahtjev za pristup informacijama" na adresu Dugopoljska 3, 21204 Dugopolje

- putem elektroničke pošte na adresu:

- telefonom na broj: 021 340 717

Službenica za informiranje je Katarina Šimundža

Kontakt

Ljekarna Splitsko-dalmatinske županije

Adresa: Dugopoljska3, 21204 Dugopolje
OIB: 71474870971
tel: +385 (0)21 340 710

faks: +385 (021) 340 713

 

Uprava:

Ravnatelj: Ante Mihanović, dipl.iur.

  • tel: +385 (0)21 340 710
  • faks: +385 (021) 340 713

Zamjenik ravnatelja: Mate Krce, mag.pharm.

  • tel: +385 (0)21 340 710
  • fax: +385 (0)21 340 713
 
Nabavno-prodajna služba:

Voditelj službe: Mate Krce, mag.pharm

  • tel: +385 (0)21 568 698
  • faks: +385 (0)21 567 489
 
Financijsko knjigovodstvena služba:

Voditelj službe: Ivan Vranković. dipl.oec.

  • tel: +385 (0)21 340 722
  • faks: +385 (0)21 340 711
 
Pravno-kadrovska i opća služba:

Voditelj službe:

  • tel: +385 (0)21 340 710
  • faks: +385 (021) 340 713