Aktualno

SAVJETOVANJE U LJEKARNI

Odavno je poznato da ljekarnici imaju važnu ulogu u očuvanju zdravlja pojedinca i zajednice. U društvu uvelike sudjeluju u promicanju zdravog načina života, podizanju njegove kvalitete i prevenciji bolesti. S druge strane, kao aktivni članovi zdravstvenog tima, vrše nadzor nad propisanom terapijom tako što sudjeluju u izboru prikladnog lijeka za pacijenta, njegove doze, intervala doziranja, pravilne indikacije, provjere kontraindikacija i/ili interakcija te prate eventualan razvitak nuspojava. Prilikom provjere opravdanosti i učinkovitosti propisane terapije, a koristeći svoje opsežno znanje i iskustvo, ljekarnici pridonose optimizaciji liječenja.


Uvijek je važno svoja stanja i/ili komorbiditete naglasiti ljekarnicima (npr. trudnoća, dojenje, kronične bolesti) kako bi isti mogli vrednovati prikladnost propisane terapije te odabrati optimalne bezreceptne lijekove i/ili dodatke prehrani. Obzirom na njihovu široku dostupnost u današnjici, potrebno ih je uzimati s dodatnim oprezom. Mreža indikacija, kontraindikacija i nuspojava lijekova i dodataka prehrani je veoma složena, stoga je informacije važno potražiti na pravim mjestima kako bi se osigurala učinkovitost i sigurnost njihove primjene. Čak i naizgled jednostavni pripravci poput čaja gospine trave, ekstrakta grejpa ili beta glukana u određenih pacijenata mogu izazvati značajne probleme, stoga se treba osigurati da se takvi pripravci izdaju u ljekarni gdje će se njihova primjena provoditi pod nadzorom stručne osobe – ljekarnika.

Informacije koje pacijenti dobiju od ljekarnika temeljene su na kliničkim dokazima te usklađene s najnovijim zdravstvenim i znanstvenim smjernicama. U današnje vrijeme dostupno je mnogo informacija o lijekovima, medicinskim proizvodima i dodacima prehrani, stoga treba biti pažljiv prilikom odabira istih.

Samoliječenje postaje sve zastupljeniji oblik liječenja te važna sastavnica zdravstvenih sustava modernih zemalja, pa tako i Hrvatske. Ljekarnici imaju neosporivu ulogu u odgovornom liječenju i samoliječenju pojedinca i zajednice zahvaljujući svom obrazovanju i trajnom stručnom usavršavanju. Kao visoko obrazovani i stručni zdravstveni djelatnici svakodnevno raspolažu objektivnim informacijama o lijekovima, medicinskim proizvodima i dodacima prehrani, kao i zdravstvenim stanjima.


Stoga svaku informaciju čiji se izvor ne može sa sigurnošću utvrditi ili nije utemeljena na dokazima iz medicinskih istraživanja treba uzeti s dozom opreza i istu provjeriti u najbližoj ljekarni s ljekarnikom u kojeg se uvijek može pouzdati.

PRIPREMILA: Erna Knežević, mag.pharm.