Aktualno

SVJETSKI DAN LJEKARNIKA (farmaceuta)

SVJETSKI DAN LJEKARNIKA (farmaceuta)

 

 

SVJETSKI DAN LJEKARNIKA (farmaceuta) obilježavamo 25. rujna i ove godine

 

FIP (eng. International Pharmaceutical Federation) je međunarodna farmaceutska federacija osnovana 25. rujna daleke 1912 godine.

Svjetski dan ljekarnika, promiče izvrsnost i doprinos ljekarničke struke zdravlju i zajednici. 

Ovogodišnji Svjetski dana ljekarnika obilježavamo temom:

 " Od istraživanja do zdravstvene skrbi: Vaš ljekarnik Vama na usluzi“.

"Ova tema je odabrana kako bi pokazala brojne doprinose koje ljekarnička struka pruža zdravlju. Od istraživanja i razvoja lijekova, edukacije budućih farmaceuta i farmaceutskih znanstvenika i pružanja izravne skrbi, sve to činimo u interesu naših pacijenata i zajednice ", rekla je predsjednica FIP-a dr. Carmen Peña.

"Svaki su dan tri milijuna ljekarnika i farmaceutskih znanstvenika diljem svijeta prisutni kao partneri pacijentima, drugim zdravstvenim djelatnicima i znanstvenicima. Ljekarnici su sve ove elemente uspješnog partnerstva primijenili u praksi vođeni vizijom unaprijeđenog boljeg zdravlja.", rekao je izvršni direktor FIP-a i glavni tajnik Luc Besançon.

Ljekarnička struka diljem svijeta jasno ukazuje na potrebe višesmjernog partnerstva u suvremenom zdravstvu, kako bi se što uspješnije suočili s izazovima koji prijete zdravlju zajednice i blagostanju pojedinca, od pojave krivotvorenih lijekova do rezistencije na antibiotike i problema zlouporabe lijekova.

Lijekovi su sastavni dio ljekarničke struke, a ljekarnik je ključan zdravstveni djelatnik za odgovornu i racionalnu upotrebu lijekova uz partnerstvo s ostalim zdravstvenim stručnjacima i pacijentima.

Dugi niz godina, FIP prepoznaje da je pristup sigurnim i efikasnim lijekovima glavni problem u mnogim dijelovima svijeta, a da ljekarnici imaju ključnu ulogu u cijelom lancu opskrbe lijekovima. Naglašavajući da ljekarnici predstavljaju lako dostupnu mrežu zdravstvenih profesionalaca od povjerenja, FIP poziva ljekarnike da proslave svoju profesiju ovog rujna i da iskoriste Svjetski dan farmaceuta kako bi promovirali svoje vrijednosti i ulogu promicatelja zdravlja u zdravstvenom sustavu.

Promocija zdravlja  je proces osposobljavanja stanovništva i zajednice da unaprijede svoje zdravlje i povećaju kontrolu nad njim.

Promocija zdravlja znači zalaganje za zdrave životne navike i ponašanja, izbjegavanje lošeg i  po zdravlje rizičnog ponašanja.

Promocija zdravlja je najveći domet zdravstvenog djelovanja.

Usmjerena je na lijek i izdavanje lijeka. Usmjerena je na pacijenta i ishod liječenja pri čemu je pacijent u središtu pažnje.

Usmjerena je na prevenciju bolesti, sigurnu i efikasnu upotrebu lijekova, ima savjetodavnu ulogu: informiranje i edukaciju pacijenata.

Promocija zdravlja doprinosi smanjenju nejednakosti u zdravlju, unapređenju ljudskih prava, produljenju očekivanog trajanja života i smanjenju razlika između bogatih i siromašnih.

Principi promocije zdravlja odnose se na stanovništvo u cjelini.

Promocija zdravlja traži efikasno učešće cijele zajednice. Zdravstveni sektor ima veliki značaj u promociji zdravlja i to posebno primarna zdravstvena zaštita.

Zdravstveno ponašanje ljekarnika predstavljaju aktivnosti koje poduzimaju radi zdravlja, odnosno kombinaciju znanja, postupaka i ponašanja koji zajedno doprinose zdravlju.

Analiza 298 istraživačkih izvješća  iz  2010. godine  pokazala je da je uključenost  ljekarnika u izravnu skrb za pacijenta  dovela do boljih ishoda terapija, sigurnosti  ishoda, suradljivosti i informiranosti pacijenata,  te boljoj kvaliteti njihova života.

Analiza također pokazuje da se 13% posjeta javnim ljekarnama završava samo davanjem savjeta bez prodaje bilo kojeg proizvoda.

Prema Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, čak i kada su lijekovi dostupni i kvalitetni, ne upotrebljavaju se uvijek na primjeren način; u mnogim zemljama gotovo polovina izdanih recepata je nepotrebna ili neispravna, a više od polovine pacijenata ne uzima lijekove kako je propisano.

Ljekarnici pridonose liječenju aktivnim sudjelovanjem u bolesnikovoj skrbi te poučavanjem i savjetovanjem  pacijenata, pružatelja skrbi i zdravstvenih stručnjaka o odgovornoj  primjeni lijekova i medicinskih pomagala.

Ljekarnici informiraju pacijente, pružatelje skrbi i zdravstvene stručnjake o koristi i rizicima povezanima s  upotrebom bilo kojeg lijeka.

Ljekarnici pomažu  pacijentima da se pridržavaju  propisane farmakoterapije.

Ljekarnici izvještavaju o nuspojavama i medikacijskim pogreškama radi promicanja sigurnije upotrebe lijekova.

Ljekarnici podižu svijest javnosti da se bolji ishodi liječenja i veće uštede u zdravstvu mogu postići suradnjom pacijenata, liječnika i ljekarnika pri izboru, praćenju i prilagođavanju terapije.

Ljekarnici i farmaceutski znanstvenici stječu i održavaju suvremena znanja, vještine, stavove i vrijednosti tijekom cijelog radnog vijeka.

Ljekarnici potiču istraživanja u farmaceutskim znanostima i ljekarničkoj praksi, nastojeći osnažiti razvoj potrebnih lijekova i pružanje ljekarničkih usluga.

Ljekarnici potiču širenje nepristranih i na dokazima utemeljenih  informacija o odgovornoj upotrebi lijekova.

Treba poticati ljekarnike i farmaceutske znanstvenike da se pridržavaju najviših standarda strukovnog ponašanja te da im je uvijek prioritet najveća dobrobit za pacijente i cijelo društvo.

Također, trebaju podržavati povjerljivost podataka o pacijentima strogo primjenjujući  standarde privatnosti.

 

 

Pripremila: mr.sc. Ina Topić, mag.pharm

 

 

Dokumenti