Opći uvjeti korištenja


OPĆA PRAVILA IZDAVANJA I KORIŠTENJA KARTICE VJERNOSTI „ZA ZDRAVLJE“ LJEKARNA SPLITSKO-DALMATINSKE ŽUPANIJE

Članak 1.

Ovim pravilima definirana su opća pravila izdavanja i korištenja kartice vjernosti u programu vjernosti „Za zdravlje“ (dalje: Program vjernosti) izdavatelja i vlasnika Kartice vjernosti Ljekarna Splitsko- dalmatinske županije (dalje: Ljekarna SDŽ).

Članak 2.

Članstvo u Programu vjernosti je besplatno.

Članovima mogu postati samo punoljetne osobe.

Članom programa vjernosti se postaje popunjavanjem i predajom „PRISTUPNICE“ u jednoj od ljekarničkih jedinica Ljekarna Splitsko- dalmatinske županije.

Sadržaj Pristupnice određuje Ljekarna SDŽ u skladu sa zakonom i potrebama programa vjernosti.

Pristupnica za učlanjenje u Program vjernosti obavezno sadrži potvrdu člana o prihvatu ovih pravila, u njihovoj svakodobno važećoj verziji. Svojim vlastoručnim potpisom član prihvatom Pravila obavezno daje svoju suglasnost da se njegovi osobni podaci prikupljaju i koriste u svrhu i na način utvrđen ovim Pravilima.

Popunjavanjem Pristupnice član jamči za istinitost i točnost dostavljenih podataka.

Članak 3.

Po popunjavanju Pristupnice član istodobno prima karticu vjernosti temeljem koje ostvaruje prava određena ovim Pravilima.

Svojim učlanjenjem član stječe pravo sudjelovanja u Programu vjernosti „Za zdravlje“, a koje se sastoji od:

 • sakupljanja bodova te mogućnosti njihovog korištenja prilikom svake kupnje proizvoda za ostvarenje popusta u jednoj od ljekarničkih jedinica Ljekarna Splitsko- dalmatinske županije. Program vjernosti isključuje mogućnost skupljanja i korištenja bodova kod preuzimanja lijekova na recepte i doznake.
 • Skupljanje bodova se vrši po načelu 0,13 EUR (1 kn) =1 bod, dok se korištenje bodova vrši po načelu:
  - za svakih 700 bodova član može ostvariti 10% popusta po jednom računu.
 • svakom članu poklon dodatnih 200 bodova na kartici vjernosti „Za zdravlje“ prilikom njegovog rođendana
 •  opcije primanja newslettera Programa vjernosti za članove koji su suglasni sa istima prilikom popunjavnja pristupnice
 • mogućnosti povoljnije kupnje proizvoda i prikupljanja dodatnih bodova organiziranih samo za članove Programa vjernosti
 • Rodilje ostvaruju mogućnost poklona za svako novorođenče „Moja prva torba“
 • Rodilje ostvaruju 10 % popusta na odabrane proizvode za djecu prilikom svake kupnje u razdoblju do 6 mjeseci starosti djeteta
 • dodatni popusti za Umirovljenike
 • brojne druge pogodnosti koje će Ljekarna SDŽ organizirati za korisnike Programa vjernosti

Ljekarna SDŽ pridržava pravo proširiti sadržaj Programa vjernosti ili ga ograničiti prema vlastitoj potrebi, bez posebne obavijesti.

Članak 4.

Pri popunjavanju Pristupnice ili kasnije tijekom trajanja Programa vjernosti pristupnici se mogu se izjasniti kao SENIOR čime stječu mogućnost za dodatnim pogodnostima, popustima i posebnim akcijama koje će Ljekarna SDŽ objavljivati na svojim web stranicama i u svakoj ljekarničkoj jedinici.

U svrhu dobivanja poklona Ljekarna SDŽ „Moja prva torba“, rodilje ispunjavaju pristupnicu na svoje ime te uz pristupnicu obavezno prilažu i otpusno pismo novorođenčeta. Poklon „Moja prva torba“ rodilje mogu ostvariti za svako novorođenče rođeno od dana stupanja na snagu ovih Pravila do 6 mjeseci starosti djeteta.

Do navršenih 6 mjeseci starosti djeteta rodilje ostvaruju 10 % popusta po jednom računu bez obzira na broj skupljenih bodova za definiranu skupinu proizvoda za djecu.

Preslik otpusnog pisma novorođenčeta, Ljekarna SDŽ zadržava i pohranjuje u svojoj arhivi postupajući u skladu sa propisima kojima se uređuje pravo zaštite osobnih podataka.

Članak 5.

U postupku prikupljanja i korištenja osobnih podataka članova Programa vjernosti, Ljekarna SDŽ postupa u skladu sa važećim Zakonom o zaštiti osobnih podataka te relevantim propisima kojima se uređuje pravo zaštite osobnih podataka. Osobni podaci koje pristupnik prilikom učlanjenja u program vjernosti obavezno dostavlja Ljekarna SDŽ je ime i prezime te datum rođenja, te kao neobavezni, ali preporučeni: adresa, spol, OIB, adresa, grad/mjesto, kontakt telefon, e-mail. Pristupnik može ostvariti mogućnost i primanja newslettera u koju svrhu naznačava na pristupnici područje interesa iz zdravstvene i/ili prodaje kategorije.

Osobni podaci koje pristupnik učlanjenjem predaje Ljekarni SDŽ koristiti će se isključivo u svrhu provođenja Programa vjernosti, odnosno za potrebe sudjelovanja u aktivnostima namjenjenim članovima Programa vjernosti, te ukoliko se član izjasni, za primanje newslettera.

Osobni podaci se vode u informatičkom sustavu Ljekarne SDŽ uz poduzimanje odgovarajućih mjera za njihovu zaštitu i brišu se čim član otkaže članstvo u skladu sa ovim pravilima ili mu članstvo na bilo koji način prestane, a u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno odluci Ljekarna SDŽ.

Eventualne promjene u osobnim podacima koje su od važnosti za provedbu Programa vjernosti i ostvarivanje pogodnosti iz istog, prijavljuje Ljekarna SDŽ sam član, te je isključivo odgovoran za točnost danih osobnih podataka.

Članak 6.

Član može otkazati članstvo u Programu vjernosti „Za zdravlje“, uz povrat kartice i to: pisanom obavješću na adresu sjedišta Ljekarna SDŽ, pisanim obavješću i predajom na nekoj od ljekarničkih jedinica Ljekarna SDŽ, ili elektronskim putem odjavom na mail adresu marketing@ljekarnasdz.hr

U slučaju sumnje da član koristi karticu protivno ovim uvjetima, Ljekarna SDŽ može člana isključiti iz Programa vjernosti bez prethodne obavijesti.

Članstvo prestaje u svakom slučaju prestankom provođenja Programa vjernosti sukladno Odluci Ljekarna SDŽ.

Članak 7.

Članstvom u Programu vjernosti „Za zdravlje“ član bezuvjetno prihvaća ova pravila.

Ova Pravila stupaju na snagu na snagu danom objave na web stranici Ljekarna SDŽ- www.ljekarnasdz.hr

Dodatne informacije možete zatražiti pisanim putem na e-mail: marketing@ljekarnasdz.hr

Ljekarna SDŽ je ovlaštena u bilo kojem trenutku donijeti izmjene i dopune ovih Pravila ili nova Pravila, bez pristanka članova, koja će se primjenjivati od dana njihove objave na web stranici www.ljekarnasdz.hr.

Ravnatelj:
dr.sc. Ante Mihanović