Aktualno

Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu, 25. do 29. listopada 2010.

Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu, 25. do 29. listopada 2010.

Europski tjedan sigurnosti i zdravlja na radu ove godine obilježava se pod sloganom: „Što je dobro za vas, dobro je i za posao.“. Kampanju „Inicijative za zdravlje na radnom mjestu“ potakla je Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu i njezina Mreža središnjih interesa (Focal Points Network) s ciljem lakog pristupanja kvalitetnim informacijama kako za poslodavce, tako i za djelatnike. Tema je kako radna mjesta učiniti sigurnijima, zdravijima i produktivnijima.
Mnoge male tvrtke u Europskoj uniji već su otkrile kako sigurnost i zdravlje na radu u središtu radnog procesa, ne samo da pomaže u sprečavanju visokih troškova vezano uz ozljede i gubitke u proizvodnji, nego omogućuje poslodavcima i djelatnicima postizanje boljih rezultata – za sebe, za tvrtku, za korisnike.
Obilježavanjem Europskog tjedna sigurnosti i zdravlja na radu nastoji se utjecati na podizanje razine svijesti o potrebi provedbe zaštite na radu s ciljem smanjenja broja smrti uzrokovanih radom, te s naglaskom na prevenciju bolesti i ozljeda na radu, temeljenim na tripartitnoj osnovi i socijalnom dijalogu.
 
Svjetska zdravstvena organizacija i Međunarodna organizacija rada procjenjuju kako na radu svake godine smrtno strada oko 2 milijuna radnika, uz 260 milijuna ozljeda na radu te vrlo velikog broja slučajeva profesionalne bolesti.
 
Ciljevi međunarodnog projekta namijenjenog jačanju poznavanja problematike sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u zemljama srednje i istočne Europe su:

•podizanje svijesti o važnosti sigurnosti i zaštite zdravlja na radu predstavljanjem tih pitanja kao integralnog dijela upravljanja kvalitetom i osnovnih karakteristika gospodarske konkurentnosti;

•daljnje poboljšavanje informiranja o provedbi propisa sigurnosti i zaštite zdravlja na radu u srednjoj i istočnoj Europi kroz anketu o iskustvima, ponašanju, stavovima i očekivanjima poslodavaca i radnika;

•promicanje razvijanja i provedbe nacionalnih strategija zaštite zdravlja i sigurnosti na radu među organizacijama – socijalnim partnerima u zemljama srednje i istočne Europe, tvrtkama, predstavnicima radnika, vladama i drugim dionicima;

•razvijanje preporuka o sigurnosti i zaštiti zdravlja na radu kojima će se jačati socijalni dijalog i pokretati aktivnosti;

•poticanje promjene u ponašanju radnika i prezentacija prednosti poboljšanja provedbe propisa sigurnosti i zaštite zdravlja na radu kod poslodavca;

•jačanje provedbe propisa iz područja sigurnosti i zaštite zdravlja na radu te poticanje razmjene informacija i najboljih praksi među poslodavcima u zemljama srednje i istočne Europe.

Služba za javno zdravstvo Zavoda za javno zdravstvo „Dr Andrija Štampar“ u suradnji s Gradskim uredom za zdravstvo i branitelje provodi projekt “Radimo zdravo”. Program „Radimo zdravo“ namijenjen je cjelokupnom radno aktivnom stanovništvu Grada Zagreba i usmjeren je na dva osnovna segmenta zdravlja na radnom mjestu: mentalno i fizičko zdravlje. Program čini 6 cjelina, a programske aktivnosti provode se u okviru Zdravstvenih radionica koje su obogaćene i edukativnim materijalima.
 
Edukativne brošure su dostupne na: http://www.stampar.hr/Default.aspx?art=2228&sec=16 
Izvor: http://www.stampar.hr