Aktualno

E-recepti u cijeloj Hrvatskoj!

E-recepti u cijeloj Hrvatskoj!
Od 24.siječnja, 7 dana prije predviđenog roka, elektronički recept zaživio je u cijeloj Hrvatskoj. Papirnate recepte i dalje će ispisivati liječnici hitne medicinske pomoći, liječnici dentalne medicine, ginekolozi i pedijatri, a narkotici i lijekovi s generičke liste će se također do daljnjega propisivati na "papir". Za sada sustav dobro funkcionira, zadovoljni su kako pacijenti, tako farmaceuti i liječnici.
Za zdravstvo ova informatizacija predstavlja uštedu od oko 15 milijuna kuna godišnje kolike se trošilo na izdavanje papirnatih recepata.
Pacijenti u ljekarnu po propisani lijek idu samo sa zdravstvenom iskaznicom, a sve počinje s terapijom koju odabire i propisuje liječnik. Prije izlaska iz ordinacije, pacijentu e-recept zaključuje medicinska sestra koja provjerava status osigranika i šalje e-recept u središnji informacijski sustav CEZIH. Svoj lijek pacijent u ljekarni može podignuti u roku od 15 dana nakon što mu je liječnik propisao recept (3dana ukoliko se radi o antibiotiku te 5 dana ako je riječ o narkotiku). Kronični bolesnici zahvaljujući e-receptima trebali bi izbjeći redove u čekaonicama jer je kroničnom bolesniku dovoljno telefonski nazvati liječnika i izvjestiti ga da je potrošio propisan lijek. Ukoliko liječnik pacijentu propiše ponovljivi recept, pacijent više ne mora lijek s ponovljivog recepta podizati uvijek u istoj ljekarni, već ga sada može predignuti u svakoj ljekarni u zemlji.
Nakon e-recepata, slijedeći korak u informatizaciji zdravstvenog sustava predstavlja uvođenje e-uputnica, prvo za mikrobiološke laboratorije, a zatim i za ostale usluge.
Informatizacija zdravstva trebala bi povećati kvalitetu zdravstvenih usluga te smanjiti administrativne poslove liječnicima i ljekarnicima.