Aktualno

Dežurne ljekarne na 01.01.2019.

Dežurne jedinice LJEKARNE SDŽ na 01.01.2019.:

Sinj
Adresa: Trg dr.F.Tuđmana 1
Telefon: 021/ 821-108
Radno vrijeme: 0-24h

Lučac
Adresa: Pupačićeva 4
Telefon: 021/ 533-188
Radno vrijeme: 0-24h

Kaštel Stari
Adresa: Vukovarska 1
Telefon: 021/ 230-406
Radno vrijeme: 9-17 h

Makarska II
Adresa: S.Ivičevića 2
Telefon: 021/ 612-288
Radno vrijeme: 8-12 h, 17-20 h

Imotski
Adresa: Brune Bušića 32
Telefon: 021/ 841-127
Radno vrijeme: 9-11 h

Hvar
Adresa: Trg Sv. Stjepana 3
Telefon: 021/ 741-002
Radno vrijeme: 10-12 h