Aktualno

E-recepti bez teškoća

E-recepti bez teškoća
Uvođenje e-recepata u cijeloj Hrvatskoj prošlo je bez većih teškoća, a sav posao, koji se obavlja preko Centralnoga zdravstvenog informatičkog sustava (CEZIH) u koji je osim liječnika primarne zdravstvene zaštite uključeno i 11000 ljekarna, zasad teče u redu, doznaje se u Hrvatskoj ljekarničkoj komori.

Predsjednik  Komore, Mate Portolan, mr.pharm., ističe kako je potrebno riješiti još neka tehnička pitanja, ali da je računalni sustav, u usporedbi s pokusnim projektom, u međuvremenu tehnološki unaprijeđen pa zasad nema većih teškoća.

"Prerano je još govoriti hoće li se time unaprijediti i ubrzati rad ljekarnika jer uvođenje e-recepata, iako im smanjuje administrativni posao, za ljekarnike je velika promjena u radu budući da su ovisni o informatičkoj tehnologiji i kvaliteti programa koji imaju", kaže Portolan.

Zamjena papirnatih e-receptima završila je u ponedjeljak u cijeloj Hrvatskoj, 7 dana prije predviđena roka.

Od ponedjeljka svi pacijenti nakon posjeta obiteljskom liječniku, koji im je e-recept s propisanim lijekom odaslao putem CEZIH-a na znanje ljekarnama, lijek mogu podići u bilo kojoj ljekarni predočenjem osobne i zdravstvene iskaznice.

Ministarstvo zdravstva priopćilo je da se uvođenjem e-recepata smanjuje nepotrebna administracija i čekanje te poboljšava zdravstvena usluga, što je jedan od ciljeva reforme zdravstvenoga sustava.

Također se navodi da će se primjenom e-recepata uštedjeti 15 milijuna kuna na godinu koliko je stajalo 50 milijuna papirnatih recepata izdanih u jednoj godini, za koje je trebalo 77 tona papira.

U informatizaciju je uloženo 55 milijuna kuna, a isplativost se očekuje u roku od dvije do dvije i pol godine.

Hina