Aktualno

Ne očekuje se utjecaj radijacije u Hrvatskoj

Ne očekuje se utjecaj radijacije u Hrvatskoj
Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost priopćio je u četvrtak, u povodu nuklearne nesreće u Japanu, kako kontinuirano prati stanje na lokaciji nuklearne elektrane Fukushima-Daiichi, te procjenjuje da na području Hrvatske ne treba očekivati takav utjecaj radioaktivnosti iz ugroženih japanskih elektrana, koji bi zahtijevao mjere zaštite i spašavanja stanovništva.

Prema službenim izvješćima Međunarodne agencije za atomsku energija (IAEA), a koja se temelje na informacijama japanskih službi nadležnih za nuklearnu i radiološku sigurnost, još nema vidnih znakova stabiliziranja situacije.

Reaktorske jedinice 1, 2 i 3 napajaju se morskom vodom uz pomoć pokretnih agregata.

Razina vode za hlađenje u sva tri reaktora je od 170 do 230 centimetra ispod vrha gorivih elemenata.

Zaštitna zgrada reaktora broj 3 propušta paru, a pritisak u njoj nije stabilan.

Potvrđeno je kako je u utorak, u bazenu istrošenog goriva reaktora broj 4 došlo i do drugog požara koji je trajao od 21,45 sati do 23,26 sati po našem vremenu.

U reaktorima broj 5 i 6, koji sadrže gorivo ali nisu bili u pogonu u vrijeme potresa i tsunamija 11. ožujka, dolazi do pada razine vode za hlađenje, a temperatura vode u bazenima istrošenog goriva u tim jedinicama je u porastu.

Radioaktivnost na ogradi elektrane je tijekom srijede iznosila od 300 do 1500 mikroSv/h (mikrosiverta na sat).

U razdoblju od 2,20 sati do 08,20 sati po našem vremenu, došlo je do značajnog povećanja razine radioaktivnosti.

U jednom trenutku brzina doze dosegla je 10850 mikro Sv/h.

U prvih 8 sati srijede 16. ožujka, na širem području od 20 do 60 kilometara oko elektrane, sjeverno prema naselju Fukushima, mjerilo se od 3 do 30 mikroSv/h.

Samo je nekoliko mjerenja iznosilo 80 mikroSv/h.

Južnije, na lokaciji Tokai, radioaktivnost je bila u opadanju.

Mjerilo se od 1 do 5 mikroSv/h.

Ti iznosi za nekoliko desetaka puta premašuju prirodnu razinu radioaktivnosti, ali ne predstavljaju izravnu opasnost za stanovništvo.

Kriteriji za primjenu mjera zaštite u Hrvatskoj propisani su Pravilnikom o granicama izlaganja ionizirajućem zračenju te o uvjetima izlaganja u posebnim okolnostima i za potrebe intervencija u slučaju izvanrednom događaju.

Evakuacija se primjenjuje ako se očekuje da će pojedinac primiti dozu od 50000 mikroSv u 7 dana.

Zaklanjanje se primjenjuje ako se očekuje da pojedinac primi dozu od 10000 mikroSv u 2 dana.

Prema zajedničkoj prognozi meteoroloških centara u Tokiju, Obminsku i Pekingu, kretanje radioaktivnog materijala koji je ispušten u atmosferu, bit će usmjereno jugoistočno u prvih 24 sata, odnosno sjeveroistočno u daljnjih 24 sata, sve prema Pacifiku.

Evakuirano je svo stanovništvo u području 20 kilometara oko elektrane.

U području od 20 do 30 kilometara oko elektrane preporučeno je zadržavanje u čvrstim objektima.

Tablete stabilnog joda dopremljene su u evakuacijske centre, ali nije donesena odluka o njihovoj primjeni.

Državni zavod za radiološku i nuklearnu sigurnost i dalje procjenjuje da na području Hrvatske ne treba očekivati takav utjecaj radioaktivnosti iz ugroženih japanskih elektrana, koji bi zahtijevao mjere zaštite i spašavanja stanovništva.

Izvor: Plivazdravlje.hr, Hina