Aktualno

Radno vrijeme za blagdane

Radno vrijeme za blagdane
DEŽURNE LJEKARNE  25.12.2020. 26.12.2020. 01.01.2020. 06.01.2020.
Ljekarna LUČAC - Pupačićeva 4, Split 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
Ljekarna SINJ - Trg Dr.F.Tuđmana 1, Sinj 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00 00:00 - 24:00
Ljekarna KAŠTEL STARI - Vukovarska 1, Kaštel Stari        08:00 - 16:00  08:00 - 16:00  08:00 - 16:00  08:00 - 16:00 
Ljekarna MAKARSKA II - S.Ivičevića 2, Makarska  08:00 - 12:00, 17:00 - 20:00 08:00 - 12:00, 17:00 - 20:00 08:00 - 12:00, 17:00 - 20:00 08:00 - 12:00, 17:00 - 20:00
Ljekarna Varoš CCO - Vukovarska 207, Split  ne radi  ne radi  ne radi  09:00 - 21:00
Ljekarna HVAR - Trg Sv. Stjepana 15, Hvar ne radi  09:00 - 13:00 ne radi  ne radi 
Ljekarna VIS - Poljana Sv. Duha 14, Vis  ne radi  09:00 - 13:00 ne radi  ne radi 
Ljekarna Grad-Imotski - Brune Bušića 32 ne radi  09:00 - 12:00 ne radi  ne radi