Aktualno

Participacije snižene na 10 kuna

 Participacije snižene na 10 kuna
Participacija koja se pacijentima bez dopunskog zdravstvenog osiguranja naplaćuje u ordinacijama opće ili obiteljske medicine, ginekologije i dentalne medicine, te u ljekarnama, od danas je manja za pet kuna. Na snagu su, naime, stupile izmjene Zakona o obveznom zdravstvenom osiguranju, kojima je smanjen propisani iznos sudjelovanja u troškovima zdravstva sa 0,45 na 0,30 posto proračunske osnovice, odnosno sa dosadašnjih 15 na 10 kuna. Tako će pacijent prilikom svakog posjeta obiteljskom liječniku, stomatologu ili ginekologu, te kada bude podizao lijeku ljekarni, plaćati za pet kuna manju participaciju. U bolnicama će se i dalje plaćati isti iznosi participacije kao i dosad, koji se kreću u rasponu od 15 do 3.000 kuna, a iste ostaju i doplate pacijenata za lijekove sa B-liste. Procjenjuje se da će se zahvaljujući nižim participacijama u primarnoj zdravstvenoj zaštiti teret zdravstvenog sustava koji snose građani smanjiti za oko 150 milijuna kuna. Velika većina građana ovu pogodnost, međutim, neće ni osjetiti, jer participaciju nisu dužni plaćati svi oni koji redovito uplaćuju dopunsko zdravstveno osiguranje kod HZZO-a.